Om Festivalen

Fartein Valen-festivalen og dens satelittkonserter er viet komponisten Fartein Valen, hans liv og musikk. Vi tar utgangspunkt  i «Fartein Valens landskap», dvs det landskapet musikken ble skapt. Konsertenes tilknytning til landskapet der komponisten bodde og arbeidet, gir en ekstra dimensjon til musikkopplevelsen både for utøvere og publikum.

I år er programmenes tema «Brytninger». I naturen opplever vi brytninger i en havoverflate med stadig skiftende bølgebevegelser. Uten begynnelse eller ende, som en jevn strøm av en skapende virkelighet.

I musikken oppstår brytninger via kunstnerisk skaperkraft og når ulike ideer brytes.

Enhver stil er bundet av sine teknikker og det klanglige utfolder seg på ulike måter. Musikalske verktøy blir valgt utfra komponistens estetiske ståsted og musikalske referanserammer.

Fartein Valens musikk er skapt i en slik brytning. I denne brytningen skapes møtepunkt eller skjæringspunkt mellom ideer. Fartein Valens musikk gir oss nye innfallsvinkler til kjente begreper samtidig som den bryter grenser.