Brahms, Bach og Valen

. kl. 18:00
Billettpris: 200

Brahms, Bach og Valen Vår frelsers kirke, fredag 5.april kl 18.00

I 2019 er det 140 år siden Johannes Brahms komponerte sin sonate for klaver og fiolin i d-moll op. 108, og hans interesse for gammel musikk, manuskripter og tradisjon hadde skapt grunnlaget for hans personlige tonespråk. En av Brahms inspirasjonskilder var Johann Sebastian Bach, og Brahms evne til kontinuerlig musikalsk variasjon i sin musikk ga Arnold Schönberg ideer til å utvikle sitt tonespråk rundt år 1900. Fartein Valens trang til å skape et personlig musikalsk tonespråk var basert på lignende ideer, og hans sonate for fiolin og klaver op. 3 som feirer 100 år i 2019 er et godt eksempel på dette.


Kjøp billett

Program

 • Nils Anders Mortensen, klaver Tor Johan Bøen, fiolin
 • Johannes Brahms (1833-1897) Sonate for klaver og fiolin i d-moll op. 108
 • Allegro
 • Adagio
 • Un poco presto e con sentiment
 • Presto agitato
 • Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sarabande con partite BWV 990
 • 1-12
 • 13 Allemande
 • 14 Courante
 • 15.
 • 16 L’ultima Partita o Giguetta
 • Fartein Valen (1887-1952) Sonate for fiolin og klaver op. 3
 • Allegro espressivo
 • Allegretto con variazioni, fuga.