Memorabilia

Stord Kyrkje, Hystadvegen, Stord, Norge. kl. 18:00
Billettpris:

STORD KYRKJE SUNDAG 22.APRIL KL 18:00

BILL KR 200. BORN INNTIL 15 ÅR GRATIS.

 

Mats Eilertsen -Memorabila- 

Mats Eilertsen Trio + Trio Mediaeval

Anna Maria Frimann Henriksen, vocal

Berit Opheim, vocal

Linn Andrea Fuglseth, vocal

 

 

 

Harmen Fraanje, piano

Thomas Strønen, drums

Mats Eilertsen, bass/compositions

Memorabilia, -begivenheter, gjenstander, episoder og hendelser som er minneverdige-,

Basert på tradisjonelle messe-tekstledd, tekster fra Tor Ulven og rene instrumental partier.

-Om Tro. Tvil. Tid. Løsøre.

Hva samler vi opp og hva sitter vi egentlig igjen med av betydningsfulle minner, gjenstander, hendelser i løpet av et liv? Husker vi og vektlegger vi de same ting og hendelser? Hva betyr egentlig noe til syvende og sist?

Tor Ulvens forfatterskap er preget av en kretsing rundt temaer som død og forgjengelighet, samtidig som hans originale bildebruk understreker eksistensens magiske kvaliteter.