«Endring»

Valevåg, Norge. kl. 13:00
Billettpris:

ArbeidsromFV

SAMLING I VALENHEIMEN

Astrid Kvalbein, Arnulf Mattes, Olaf Eggestad og Joachim Kwetzinsky

kl. 1300: Velkommen!

Arnulf Mattes: ”Endring, ekspresjon og eksperiment – hva driver utviklingen videre hos Valen fra 1920-tallet til op. 28 og 29 seint 1930-tal?”

Joachim Kwetzinsky spiller og samtaler med Mattes om Valens skisser fra 1920- og 1930-tallet.

Joachim Kwetzinsky, klaver:

Preludier og fuger av Fartein Valen og Rodion Shchedrin.

kl. 1415: Kaffepause

kl. 1445-1630:

Olaf Eggestad: ”Et moderne og et postmoderne blikk på Valens andre klaversonate. Riefling møter Gould”

Astrid Kvalbein: ”’…vår forkjetrede atonalist fikk laurbærkransen’ – om Fartein Valen-respesjonen i utlandet. ”

Avsluttende samtale (alle)