til programoversikt

Musikkforskerne Astrid Kvalbein og Olaf Eggestad leder oss gjennom ulike vinklinger på arven etter Fartein Valen. Innledere er Håkon Austbø, Tor Johan Bøen, Bjarte Engeset, Amalie Helene Grani og Kristian Thunestvedt Evjen.

På grunn av smittesituasjonen er den tradisjonsrike fagdagen på fredag i år flyttet fra Valen-heimen til Valestrand kulturkyrkje. I tillegg til større plass for publikum får vi som bonus også et bedre instrument til pianistene. Så, aldri så galt.

Programmet danner en bue mellom to transponeringer eller forflytninger: Fra ett medium til et annet, og fra en publikumsgruppe – eller resepsjon – til en annen. Med oss har vi et topplag av fortolkere og eksperter: Pianist Håkon Austbø, fiolinist Tore Johan Bøen, dirigent Bjarte Engeset, pianist Kristian Thunestvedt Evjen, sanger Amalie Grani og pianist Friederike Wildschütz. Fagdagen er sammensatt og ledes av Astrid Kvalbein (NMH) og Olaf Eggestad (UiS).

Programmet tar for seg fem tema:

Program

 • /
  Transkripsjoner av Valens orkestermusikk til klaver.
 • /
  Ny-editering og kritisk gjennomgang av komponistens hyppigst  fremførte verk, Kirkegården ved havet.
 • /
  Læreren Fartein Valen og videreføring av internasjonal modernisme i og gjennom hans elever, samt hvordan det er å gi seg i kast med Valens vokalrepertoar for en ung sangstudent.
 • /
  Avsluttende samtale om hvordan en kan lansere komponistens musikk for den oppvoksende generasjon