Fra  klassisk harmoni til harmonisk anarki

Kjære festivalgjester!

Årets festival har overskriften «Fra  klassisk harmoni til harmonisk anarki». Vi tror nok at denne tittelen vil vekke både avsky og begeistring. Det kan derfor være på sin plass å gi en forklaring på hvorfor den er valgt. Årets festivaluttrykk får frem en kontrast Fartein Valen er et eksempel på. Denne beskjedne og tilbaketrukne personligheten som på slutten av sitt liv levde i stille omgivelser i familiehjemmet i Valevåg var en dristig og banbrytende kunstner. Arbeidsrommet i Valenheimen gir oss en forståelse av en allsidig kunstnerpersonlighet. Bøkene, maleriene og notene viser at han arbeidet med stor intensitet innenfor en bred kunstforståelse. Men han hadde en klar oppfatning om hva som var hans kall. Det var ikke å kopiere andre komponister og stilretninger, men han ville skape sitt eget uttrykk. Musikkmiljø som kun ønsket å dyrke de gamle klassikerne, kalte han «Tosseparadis». Som ung student ved musikkhøyskolen i Berlin brøt han med den viktigste utdanningsinstitusjonen i Europa. Lærerne ble for konservative for han. Derfor ble han en fri student og han ville skape ny musikk ingen hadde hørt før.  Han arbeidet for å komme på innsiden av andre komponisters musikk, han ville gripe ånden i musikken. Han ønsket å kjenne andre komponisters musikk fra innsiden. Dette gjorde han i dyp respekt.  Han avviste kopi, men brukte kjente teknikker. Han brukte polyfonien. Han så sammenhengene i et harmonisk forløp. Han skapte melodiske linjer og han brukte kjente formelementer. Likevel skapte han noe helt nytt. Han skapte ny forståelse av dissonansbehandling, harmoni og melodi. Han satte ikke de samme grensene de gamle gjorde. Han ble en banebryter og tenkte nytt.  Komposisjonsmetodene hans skapte en ny forståelse av gamle teknikker. Han snudde opp ned på gamle sannheter. Å skifte mental tilnærming til en nedarvet sannhet, for dermed å skape et nytt grunnlag for forståelse, er noe av det vanskeligste som er. Derfor har vi valgt å kalle Valen for en harmonisk anarkist. Han lot seg ikke begrense av de gamle reglene for blant annet harmoni, men skapte en helt ny forståelse av dem.